• FYLLES OPP: Antallet sykehusinnleggelser med influensa stiger, og ennå er vi tidlig i sesongen.

En av fire akuttsenger på Haukeland til influensapasienter