• SVEVER: Vognen Rødhette som svever under vedlikeholdsarbeid i 2012. Vognen blir heist opp ved hjelp av en vaier og hjul som henger i en stålbjelke på broen over Fjellveien. FOTO: Fløibanen

Fløibanen stenges i ti dager

Det kan koste nærmere én million kroner i tapte billettinntekter.