• KREVENDE: Jone Trovik, leder av Norsk gynekologisk forening og overlege ved KK på Haukeland universitetssykehus, ønsker å ta en grundig debatt om fosterreduksjon.

KK sender kvinner bort for fosterreduksjon

På KK sender de bort kvinner som skal ha bort ett eller flere fostre i såkalt fosterreduksjon. Men ingen kvinner har så langt kommet til dem for å ta bort friske fostre.