• TILLIT: Professor Ernst Fehr fra University of Zürich er en av verdens fremste økonomer innen moralsk motivasjon. Torsdag holdt han årets Sandmo-forelesning på Norges Handelshøyskole (NHH). - I alle mulige økonomiske og sosiale bytteforhold er tillit viktig. Hvis du tror at den andre parten er til å stole på, så har du også mye tillit, sier Fehr.

- Takk skolen for at du er til å stole på

I Norge får alle skolebarn innprentet hva pålitelighet faktisk er, mener professor Ernst Fehr.