Et bilverksted hvor de ansatte spiser, jobber og går på do bare noen meter fra hverandre. Toalettet har ingen vask og er bygget som en kasse.

Matlaging i en garderobe blant skitne sko og arbeidsklær. Spising blant oljefat og kjemikalier. Et skittent soverom på hemsen til en restaurant, omringet av bølgepapp og ødelagte kontormøbler.

SOVEROM: Hemsen på en restaurant i Bergen kunne bare nås med stige fra kjøkkenet.- Både ulovlig og uverdig, konkluderte Arbeidstilsynet.
Arbeidstilsynet

Dette er bare noen av de grove lovbruddene Arbeidstilsynet avslørte under tilsyn på Vestlandet i fjor. Nå slår de seg sammen med Skatt Vest og kemneren i et nytt team for å ta enda flere lovbrytere.

— Tidligere forbandt man sosial dumping med byggebransjen, men nå ser vi at det brer om seg i flere bransjer, blant annet innenfor renhold, bilverksteder og i utelivsbransjen. Det er behov for å besøke enda flere bedrifter enn vi gjør i dag. Samarbeidet vil føre til at vi kan ta både flere saker, og gå dypere inn i vanskelige saker, sier Borghild Lekve, regiondirektør i Arbeidstilsynet.

- Mange arbeidsulykker

I fjor lanserte regjeringen Handlingsplan 3 for et anstendig og seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping. Planen peker på at et samarbeid mellom ulike etater kan før til at flere når sine mål.

På det nye kontoret i Gulating i Bergen sentrum har alle de tre etatene kommet sammen.

Kampen mot underslag, uverdige arbeidsforhold og dårlig sikkerhet er blant det som skal bekjempes.

— Vi ser at det er mange arbeidsulykker i vårt område, også med døden til følge, sier Lekve.

Svart arbeid berører alle

Utenlandske arbeidstakere er blant dem som rammes hardest av sosial dumping. Forskning viser også at disse har større sjanse for både å havne i en dødsulykke og alvorlige ulykker på arbeidsplassen.

Christine Due Sivertsen i Kemneren i Bergen tror prosjektet spesielt vil komme arbeidsinnvandrerne til gode.

— Dessuten vil tiltaket mot sosial dumping også føre til et renere næringsliv, og like konkurransevilkår for næringsdrivende, sier hun.

Det utvidede samarbeidet er naturlig, mener Sivertsen.

KJØKKEN: Dette kjøkkenet fungerer både som garderobe og kjøkken. - Ikke godt nok, mente Arbeidstilsynet.
Arbeidstilsynet

— Hvis noe er svart, så berører det alle etatene sine ansvarsområder, sier kontrollsjefen.

Kemneren får støtte av Skatt vest.

— For oss handler det om å redusere omfanget av svart arbeid, og svart arbeid glir mye over i sosial dumping og vice versa, sier regiondirektør Karl Husabø.

Flere tilsyn

Både kemneren, Arbeidstilsynet og Skattekontoret trapper opp antall tilsyn det kommende året.

Bare Arbeidstilsynet og kemneren skal på over hundre flere tilsyn enn i fjor. Skattemyndighetene varsler også at de øker innsatsen, spesielt i bransjer hvor bruddene øker, som innen servering og skjønnhetspleie.

I fjor var reaksjonsprosenten hos Arbeidstilsynet på sosial dumping hele 72 prosent.

— Vi får mange tips, men vi må prioritere. Nå vil vi kunne besøke enda flere bedrifter, og det vet vi at det er behov for, sier Lekve.

Mer blandingskriminalitet

Kemneren i Bergen forteller at mye skjules uten kontroll.

— I stedet for et vanlig lønnsforhold er det mange som får hjelp til å opprette et enkeltmannsforetak. Det gir arbeidsgiveren mulighet til å lønne under minstelønnssatsen. Også da er man inne på ansvarsområder som omfatter både Arbeidstilsynet, skattekontoret og kemneren, sier Sivertsen.

Hun tror samarbeidet vil gi dem en større mulighet for å jobbe systematisk.

SUPERLAGET: Fra dette kontoret skal Arbeidstilsynet, Skatt Vest og Kemneren samarbeide for å avsløre mer sosial dumping og svart arbeid. På bildet ser du Knut Lervåg, Thure Iversen og Roar Bakke-Brandanger i Arbeidstilsynet. Ansatte ved Skatt Vest kunne ikke være med på bilde, av hensyn til sikkerhet.
Odd E Nerbø

— Vi får full oversikt over hvordan problemet utvikler seg, hva som er spesielle karaktertrekk og hvordan satsingen mot økonomisk kriminalitet og sosial dumping videre bør være, sier hun.

Forbundssekretær Steinar Krogstad i Fellesforbundet sier at pilotprosjektet er en etterlengtet sammenslåing.

— Dette har vi jobbet for i mange år, og det er gledelig å se at det er på plass i Bergen. Vi ser at det blir mer og mer blandingskriminalitet, hvor bedrifter både unndrar skatt, driver sosial dumping og er aktører i kriminelle nettverk. Jobber man sammen, får man tak i informasjon som gir et samlet bilde av kriminaliteten. Da blir det lettere å bekjempe den. Vi mener det er et stort behov for flere tilsyn, sier han.

Mindre papirmølle

På kontoret i Bergen er gruppen allerede gått i gang. Tilsynene starter allerede denne måneden.

— Vi merker allerde de positive effektene. Dokumentasjon fra de ulike etatene kan bli delt rett over bordet, og vi kan diskutere sakene sammen, sier nyansatt prosjektleder Knut Lervåg.

TOALETT UTEN VASK: Det skitne toalettet på bilverkstedet er bygget på en kasse. Her er det ingen vask, og dermed svært dårlig hygiene.
Arbeidstilsynet