• BRANNFARE: Det er stor skogbrannfare i fylket. Her fra skog- og lyngbrann på Spildepollen i 2012. FOTO: CAMILLA AHAMATH

Nå er brannfaren stor

Januar har vært sjelden tørr. Det er stor brannfare i Hordaland.