— I flere verdisaker haster vi oss litt for raskt frem til konklusjonene i stedet for å ta en grundig refleksjon om de vanskelige verdispørsmålene. Jeg synes ikke Ap har vært flink nok til å håndtere slike saker, sier Harald Schjelderup, leder for Aps bystyregruppe i Bergen.

- Har vært arrogant

Schjelderup uttrykker dermed forståelse for kritikken fra sentrale KrF-politikere i fredagens BT. Det ble det hevdet at partiets «aggressive linje» mot fastlegers rett til å reservere seg mot abort ødelegger mulighetene for fremtidig samarbeid.

— Jeg tror ikke mange forventer at Ap skal være enig med KrF i denne saken, men måten de fører debatten på virker fremmedgjørende, uttalte Erik Lunde, fylkesleder i KrF.

— Jeg er langt på vei enig med han, sier Harald Schjelderup og legger til:

— Jeg synes vi har vært arrogante i noen verdispørsmål og i for liten grad hatt den nødvendig etiske refleksjonen som kreves. Vi burde i større grad lyttet til dem med andre meninger, blant annet KrF. Men det er også viktig at den nødvendige respekten går begge veier.

— Hvor vanlig er dette synspunktet i ditt parti?

— Vi er flere medlemmer enn en kanskje aner som ikke er imponert over hvordan vi tar verdidebattene i det offentlige rom. Vi gir for lite rom til refleksjon og anerkjennelse av våre meningsmotstandere. Jeg har snakket med mange i Ap som ikke er fornøyd.

Har tvilt

Schjelderup forteller at han selv har tvilt seg frem et standpunkt i spørsmålet om legers reservasjonsrett.

— I saken om reservasjonsrett har jeg tvilt meg frem til at jeg står på partiets standpunkt om at kvinners rettigheter må gå foran fastlegeres rett til å reservere seg. Jeg kjenner selv en fastlege som ønsker å reservere seg, og jeg må si at maken til reflektert og oppegående lege skal en lete lenger etter. Jeg vet også at det nettverket av leger som ønsker å reservere seg, har forsøkt å få mange i Ap sentralt i tale i denne saken, og har opplevd det som vanskelig. Det skuffer meg.

Etter at Ap tapte regjeringsmakten, er partiets maktstilling betraktelig svekket. Dette skyldes at Ap i de fleste større kommunene ikke har makt. For Ap er det svært viktig å vinne mer makt i Kommune-Norge i lokalvalget i 2015, og da går veien mange steder gjennom KrF og Venstre. Harald Schjelderup er opptatt av at ikke avstanden til KrF øker.

— Jeg har mente lenge at selv om vi er uenig med KrF i noen verdisaker så er det langt mer som forener oss. Jeg vil si at KrFs nestekjærlighet ligger veldig tett opp til Aps solidaritetsånd. Der er mer som forener oss enn skiller oss.