• KREV OPPREISING: - Eg røpte aldri noko som var hemmeleg eller omfatta av teieplikt. Aldri, seier den pensjonerte politimannen Dag Arne Guttormsen frå Askøy. Han følte seg dolka i ryggen av sin eigen arbeidsgjevar. Nå vil han ha erstatning. FOTO: Eirik Brekke

Varslar krev erstatning og oppreising

Politietterforskar Dag Arne Guttormsen varsla om at norsk politi var forsøkt pressa til krigshandlingar i Afghanistan. Resultat: Full stans i karrieren.