• VIL BYGGE BRO: Utbyggere og grunneiere er misfornøyd med Bergen kommunes planhåndtering. Distriktssjef Yngve Fløisand i JM tror likevel på bedre tider. - Det har lenge vært steile fronter mellom kommunen og utbyggere. Vi trenger mer dialog, og få kommunens planavdeling i tale på et tidligere tidspunkt, sier Fløisand. ARKIVFOTO: HELGE SUNDE

Bergen er fortsatt plan-versting

Utbyggere og grunneiere gir Bergen kommune stryk for sin håndtering av reguleringsplaner og arealspørsmål, viser en ny undersøkelse.