• IKKE AVSKREKKENDE: Det er ikke sikkert at de nye kuttene i Statoil vil rokke ved grunnvollene i leverandørindustrien, mener professor Klaus Mohn ved UiS. - Mange av signalene som kom i går har nok markedet og industrilederne forventet, sier han. FOTO: TOMAS ALF LARSEN

- Enda en stein til byrden

Nye kutt i Statoil vil gjøre livet enda litt vanskeligere for leverandørindustrien, mener professor Klaus Mohn. Men han tror ikke på den store undergangen.