- Vinningen kan gå opp i spinningen

Luftforskere tviler på at datokjøring har noen særlig effekt. - Men det er det eneste verktøyet politikerne har, sier seniorforsker Dag Tønnesen.

Publisert Publisert

BUSSER ER VERSTING: En dieselbuss slipper ut 300 ganger så mye NO2 som en bensinbil, og fem ganger så mye som en dieselbil.

Tønneson jobber i Norsk institutt for luftforskning (NILU), som i 2012 laget en rapport om effekten av såkalt datokjøring.

Nyttetransporten står for halvparten av de samlede utslippene

Dag Tønnesen, seniorforsker

Det vil si at annenhver bil i bilparken ikke får kjøre på dager med høy luftforurensning.

Les også

Slik blir straffen for dato-snikene

Den gang var konklusjonen at tiltaket hadde liten effekt, og at det i verste fall kunne bidra til dårligere luft. En dieselbuss av eldre type har nemlig like høyt NO2-utslipp som 300 bensinbiler.Dersom man må sette inn ekstra busser for å frakte passasjerer som eller ville kjørt bensinbil, blir dermed forurensningen fort verre.

— Dette kommer jo an både på hvilke type busser som settes inn. Dersom det er eldre busser uten de nyeste utslippskravene, vil vinningen definitivt gå opp i spinningen, sier Tønnesen.

  • Dessuten spørs det hvilke grupper kjøretøy datokjøringen gjelder for. Så lenge man unntar kjøretøyene med grønne skilter, det vil si nyttetransporten, så utvannes effekten. Nyttetransporten står for halvparten av de samlede utslippene.

- Forby dieselbiler

Mandagble det meldt gult, det vil si moderat forurensning av NO2 på Danmarks plass. Dieselkjøretøy har som kjent langt høyere utslipp av NO2 enn bensinbiler.

Forskere ved NILU har flere ganger påpekt at dersom man skal iverksette datokjøring, må man samtidig sørge for at bussene som settes inn som erstatning for bilene ikke forurenser mer enn de kjøretøyene de skal kompensere for.

Les også

Derfor blir luften verre om flere tar buss til jobb

— Én dieselbuss slipper ut like mye NO2 som fire dieselbiler, noe som igjen tilsvarer hele 300 bensinbiler, sa seniorforsker Claudia Hak i desember.- Det ville derfor vært mer effektivt å kun forby dieselbiler på de mest forurensede dagene, og erstatte dieselbussene med hybrid- eller gassdrevne busser, fortsatte hun.

Men ekstrabussene som settes inn, går stort sett på diesel.

Bussparken i Bergen består av 343 dieselbusser, 81 gassbusser og fem trolleybusser, opplyste Skyss i desember 2012.

Bybanen er helt utslippsfri, men der er all tilgjengelig kapasitet i bruk. Eventuelle ekstrabusser er turbusser, som går på diesel.

Må ha mer enn ti i bussen

Det betyr ikke at datokjøring ikke har effekt i det hele tatt.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viste at bilparken i Norge i 2013 besto av rundt 55 prosent bensinbiler, 44 prosent dieselbiler og én prosent el-biler. Det er altså de 44 prosentene som skaper det aller meste av NO2-forurensningen.

  • Dersom en dieselbuss fylles opp av 40 mennesker som ellers ville kjørt hver sin personbil, vil statistisk sett 17 av dem være dieselbilsjåfører.
  • Det betyr at et slikt skifte vil ha en viss effekt, men langt fra så stor som hvis bussen var fylt med utelukkende dieselbilsjåfører.
  • Dessuten er det langt fra sikkert at bussene blir fylt opp. Jo færre passasjerer, jo dårligere er effekten. Er det under ti personbilsjåfører om bord, blir effekten negativ.
  • Vi må anta at fordelingen mellom diesel- og bensinbiler blant dem som setter fra seg bilen er den samme som i bilparken generelt.

— Da kan vi få en liten effekt, men det er ingen tvil om at det ville vært langt mer effektivt å kunne si til dieselbilene: «Dere forurenser så mye mer enn de andre, at akkurat i dag bør dere sette fra dere bilen». Men det ville selvsagt få konsekvenser for varetransport og lignende, sier Tønnesen.

- Eneste virkemiddel

- Hvis du var byrådet i Bergen, ville du innført datokjøring?

— Det er dette virkemiddelet man faktisk har. Luftkvaliteten er bergenspolitikernes ansvar, og når de har bare ett verktøy så har de vel ikke noe valg.

- Tror du det vil ha effekt?

— Det vil i hvert fall ikke bli verre luft av det. Men jeg tror luftkvaliteten i Bergen er mye mer betinget av hvordan været blir fremover enn av endringer i utslippet. Kommer det litt vind inn i fjorden, så får man utskiftning av luftmassen. Husk at det er snakk om en grenseverdi, der det blir fremstilt som at alt over streken er livsfarlig og alt under streken er helt greit. Synker det fra 202 til 198 er plutselig alarmen over, sier Tønnesen.

Publisert