Sterk kritikk av politiets arbeid i Monika-saken

BT fulgte Riksadvokatens pressekonferanse direkte.