• SAKSORDØFRER: Bård Vegard Solhjell (SV) vil ha en ledende rolle i utspørringen av justisminister Anders Anundsen under høringen 9. februar. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Asylhøring i februar

Den 9. februar skal justisminister Anders Anundsen grilles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen i asylsaken.