• UVÉR: - I periodar vil det vere liten storm i Hordaland. Hovudsakleg i utsette områder ved kysten, men det vil også trenge inn i terrenget, seier Solbrekke.

I helga kjem drittvêret