Brannen i Lindås: – Jeg er fortvilet

Oddbjørg Woods var én av de syv som ble evakuert fra brannen i Lindås.