«Vi menn har feilet, Nå viser Herren oss hva Han kan utrette ved kvinner»

Marie Monsen er en av Norges mest kjente misjonærer og en populær forfatter av misjonsbøker.

MARIE MONSEN ( 1878 -1962) -LÆRER, MISJONÆR, PREDIKANT, FORFATTER, KVINNEAKTIVIST

Marie Monsen er en av Norges mest kjente misjonærer og en populær forfatter av misjonsbøker. I Kina har hun satt dype spor etter seg som predikant og leder i den protestantiske Shantung-vekkelsen som spredte seg i Nord-Kina og Mandsjuria fra omkring 1930. Fortsatt har hun et navn internasjonalt for sin lederrolle i vekkelsen. Også i forskningen blir hennes betydning for vekkelsen fremhevet.

Marie Monsen var født i Bergen, og kristenliv og misjon var en del av oppveksten hennes.

Moren, som var fra Sunnfjord, hadde bakgrunn i lekmannsbevegelsen knyttet til Hans Nielsen Hauge, en bevegelse der kvinner kunne forkynne og fungere som eldste i vennesamfunnet. Slike impulser i oppveksten bidrar til å forklare Marie Monsens åndelige lederskap senere i livet.

Mens hun utdannet seg til lærerinne ved det toårige Bergen Privatseminarium, erkjente Marie at hun hadde misjonærkall, og i 1898 søkte hun om å bli opptatt som misjonær i Det norske lutherske Kinamisjonsforbund (senere kalt Norsk Luthersk Misjonssamband).

Etter videreutdanning i sykepleie og et studiopphold i England kom hun til Kina i 1901. Her virket hun til 1932, avbrutt av et par hjemmeopphold. Etter hjemkomsten til Bergen pleiet hun sine gamle foreldre og en sykelig søster, men hun utfoldet seg også som åndelig veileder, forkynner og forfatter og drev en utstrakt korrespondanse. Fortsatt lever minnet om den karismatiske Marie Monsen i norske misjonskretser.

MARIE MONSEN: Her sammen med Karoline Holm

Byen Nanyang på Henan-sletten var den unge misjonærens viktigste base. Skole- og undervisningsarbeid var naturlige oppgaver for en utdannet lærerinne, og Marie var som mange av sine kolleger i Kina opptatt av å gi kinesiske kvinner utdanning for å bedre deres undertrykte stilling i samfunnet.

Fotbindingen ble også motarbeidet av misjonen. I 1907 startet hun en pikeskole, og i en rekke år arrangerte hun bibelkurs for kinesiske kvinner. En større pengegave fra misjonsvenner i Seattle i USA gjorde Marie i stand til å starte pikeskolen Concordia i 1915.

Røvere og kommunister gjorde forholdene vanskelige for de norske misjonærene, og i 1927 ble mange beordret hjem. Det ble starten på Marie Monsens karriere som omreisende vekkelsespredikant. I denne tiden frasa hun seg lønn fra Kinamisjonsforbundet og levde som uavhengig trosmisjonær av gaver fra kjente og ukjente.

I fire år fartet hun omkring på forkynnelsesreiser i Nord-Kina og Mandsjuria, der både misjonærer, geistlige standspersoner og alminnelige kinesere ble grepet av den karismatiske autoriteten Marie Monsen utstrålte. Den kvinnelige predikantens manglende respekt for mannlig rang og status ble legendarisk.

En fantastisk historie om hennes mot og standhaftighet da hun ble kidnappet av sjørøvere og holdt som fange i 23 dager ble fortalt i aviser i Kina, USA og flere europeiske land og gjorde henne berømt.

MARIE MONSEN ( 1878 -1962) -LÆRER, MISJONÆR, PREDIKANT, FORFATTER, KVINNEAKTIVIST

Fra første stund gikk Marie Monsen inn for større likestilling mellom kvinner og menn i det konservative Kinamisjonsforbundet, men lyktes bare delvis. De kvinnelige misjonærene følte seg umyndiggjort i en organisasjon hvor de ikke var med på å ta formelle beslutninger om arbeidet de drev.

Etter en felles aksjon oppnådde de kvinnelige misjonærene en begrenset stemmerett på Kinamisjonsforbundets årlige misjonærkonferanser i Kina. Under generalforsamlingen i Bergen i 1946 argumenterte Marie Monsen sterkt for å gi kvinner stemmerett i dette organet, men vant ikke fram. Først i 1997 oppnådde kvinnene stemmerett på generalforsamlingen. Etter Marie Monsens syn burde kjønn være uten betydning i arbeidet for Guds rike.

Først da Marie Monsen var i 80-årsalderen ble det fart på bokskrivingen. Flere av bøkene hennes ble bestselgere og er utgitt i mange opplag og på flere språk.

En hjelp i trengsel (1945), Alt er mulig for Gud (1961) og Bønnens makt (1962) forteller om hennes opplevelser av Guds omsorg og ledelse i livet. Vekkelsen ble en Åndens aksjon (1960) er Marie Monsens eget vitnesbyrd om den store vekkelsen i Kina. Boken er oversatt til engelsk, finsk, svensk og tysk.

Kilder:

Olav Golf, Marie Monsen. Kinamisjonær – bønnekjempe – kvinneaktivist. Lunde Forlag, Oslo 2000.

Sitat i tittel er fra Vekkelsen ble en Åndens aksjon, s. 94. Uttalelsen sies å ha kommet fra en mann under den store vekkelsen i Kina som Marie Monsen stod i spissen for.

Lisbeth Mikaelsson, “Marie Monsen: vekkerrøst med kvinnebevissthet.” Norsk tidsskrift for misjon, nr. 5, 1999.

Lisbeth Mikaelsson, “Marie Monsen.” Norsk biografisk leksikon. https://nbl.snl.no/Marie_Monsen

Lisbeth Mikaelsson, “Marie Monsen’s Achievement.” I Tormod Engelsviken, Notto R. Thelle og Knut Edvard Larsen (red.), A Passion for China. Norwegian Mission to China Until 1949. Regnum Books International, Oxford 2015.