• SKAL UNDERSØKE: Arkeolog Håvard Hegdal i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Karl Jon Sørli, prosjektleder i Oslo S Utvikling foran området som nå skal graves opp. FOTO: Dan P. Neegaard

Historisk utgraving kan gi nye svar på pestskipgåten

Kom smitten til svartedauden til Oslo med skip fra London allerede i 1348? Nå kan nye arkeologiske utgravinger i Bjørvika gi nye svar på pestskipgåten.