Hendelsen fant sted på en fest i en av Bergens omegnskommuner våren 2016.

Festen skal ha vart i flere dager hjemme hos en mann i slutten av 40-årene.

På festen ble det inntatt store mengder med alkohol, og til slutt skal en kvinne ha sovnet svært beruset på en sofa i stuen.

Kledde av kvinnen

Da de andre festdeltakeren hadde forlatt huset, skal mannen ha kledd av kvinnen og voldtatt henne.

Ifølge dommen fra Bergen tingrett, tok mannen bilder og filmet den seksuelle handlingen.

Mannen benektet at det var han som har utført handlingene og filmet dette. Han forklarte at det var flere i leiligheten som kunne ha tatt hans kamera, utført handlingene og filmet.

Dette trodde imidlertid ikke dommerne på, og nå er mannen dømt til tre år og en måneds fengsel for sovevoldtekt.

Bildene og filmen ble fremlagt for retten.

Politiadvokat Magne Kvamme Sylta har ikke fått lest gjennom dommen ennå.

– Det eneste jeg kan si er at jeg er tilfreds med at dommerne er enige i mitt syn på skyldspørsmålet, sier Sylta.

Oppdaget ved en tilfeldighet

Den fornærmede kvinnen forklarte i retten at hun ikke merket noe av det som skjedde, og at hun ble gjort oppmerksom på voldtekten da en kvinnelig bekjent tok kontakt med henne.

Hun fortalte at en annen kvinne hadde tatt kameraet hos mannen i slutten av 40- årene, for å slette bilder han hadde tatt av henne uten lov.

Da hun sjekket innholdet på kameraet, fant hun også bildene og filmen av den fornærmede kvinnen.

Etterlyste kameraet

Mannen ble på et tidspunkt klar over at kamerat hans var borte fra leiligheten, og skal da ha kontaktet flere personer, blant annet kvinnen som tok kameraet, med spørsmål om de visste hvor kameraet var og om de hadde sett innholdet.

Denne handlingen mener retten beviste at mannen ønsket å få kameraet tilbake nettopp fordi det inneholdt bilder og film av den fornærmede kvinnen.

Dommerne festet dermed ikke lit til mannens forklaring.

«Grovt tillitsbrudd»

I dommen står det at retten finner det bevist at mannen utførte den seksuelle handlingen mens kvinnen sov, og at han gjorde dette bevisst.

Ved straffeutmålingen mener dommerne at det også var skjerpende at mannen og den fornærmede kvinnen hadde kjent hverandre lenge. De mente derfor at handlingen var et grovt tillitsbrudd.

Kvinnen forklarte at det var vanskelig for henne at mannen hadde gjort dette, siden han var en venn. Etter hendelsen har hun også slitt med blant annet angst, ifølge dommen.

Skjerpende

Dommerne mener det er skjerpende at mannen har filmet og tatt bilder av den seksuelle handlingen.

Selv om det ikke er bevist at mannen har spredd filmen, har kvinnen forklart at hun har hørt at flere har sett filmen, og at hun synes dette er forferdelig.

I formildende retning la retten vekt på saksbehandlingstiden. Ifølge dommen var etterforskningen først ferdig i juni 2017, og tiltale ble tatt ut i februar 2018.

Mannen ble også dømt til å betale oppreisningserstatning til kvinnen på 150.000 kroner.

Forsvarer til mannen, Annette Vangsnes Askevold, har heller ikke fått lest dommen ennå og vil derfor ikke kommentere saken.