• SPERRET: Kommunen mistenker at folk har kjørt forbi rasstedet, til tross for at det er satt opp skilt. FOTO: JAN M. LILLEBØ

Steinras på Osterøy

Veien mellom Gammersvik og Toskedalen på Osterøy har rast ut på grunn av steinras onsdag kveld.