«Endelig slipper vi å se de sinnssyke og tomme sirkussmilene til hjernevaskede kristne, som skal prakke på andre sin tro. Nå har Frelsesarmeen og andre likesinnede forsøplet dette landet, byen og bydelen med sin Tor og Odin virksomhet lenge nok. Bare jeg ser dere blir jeg syk og vil kaste opp.»

Dette var noe av innholdet i én av flere e-poster Ola Grytten fikk tilsendt denne uken. Bakgrunnen var et BT-oppslag tidligere i uken om at Frelsesarmeen ikke får leie lokaler av Bergen kommune.

Det er trist å se at en del folk virkelig mener at vi bør diskrimineres

— Noen av våre medarbeidere har opplevd uhyggelige episoder. En del har tatt kontakt med oss personlig og jeg måtte gå i dekning til slutt, forteller Grytten, som er kjent både som NHH-professor og Frelsesarmeen-soldat.

Tar hensyn til familien

Grytten fortalte onsdag at Frelsesarmeen hadde problemer med å få låne permanente lokaler i Ny-Krohnborg kulturhus (se faktaboks). Reaksjonene i etterkant har vært voldsomme og noen urovekkende, sier Grytten.

— Det er trist å se at en del folk virkelig mener at vi bør diskrimineres. Noen hetser oss fordi vi har en klar kristen profil, og andre fordi de mener at kristne ikke skal ha samme rett som andre til å leie lokaler. Av hensyn til familien er det blitt vanskelig å fortsette denne saken, for jeg vil skåne barna mine så mye jeg kan.

- Kommer fra alle hold

Grytten forteller at det ikke er første gang han har mottatt hets fordi han er soldat i Frelsesarmeen. Det har likevel aldri hatt dette omfanget. Det har vært enormt belastende, sier han til BT.

— Det vi ønsket, var at vi skulle ha samme rett som andre til å leie lokalene til for eksempel speiding og ungdomssamlinger som andre organisasjoner. Vi har aldri vært ute etter noen særbehandling.

— Er det bestemte grupperinger som står bak hetsen?

— Vi har opplevd at den kommer fra enkeltpersoner fra forskjellige hold.

De fleste reaksjonene har likevel vært positive, forteller han. Mange sier de setter pris på arbeidet vårt, særlig folk fra nabolaget. Det må også nevnes, sier Grytten.

Politikerne snudde

Etter møte med byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) og kulturbyråd Helge Stormoen (Frp) fredag formiddag kan Grytten fortelle at kommunen har oppklart viktige elementer i saken, som gjør at den nå fremstår oppklart.

— Kommunen har forstått vårt dilemma og snudd. Frelsesarmeen vil få lik rett som andre organisasjoner til å leie lokalene permanent, sier Grytten.

På tross av seieren er Frelsesarmeen usikre på om de vil fortsette arbeidet i Ny-Krohnborg Kulturhus.

— Det er en seier med bitter smak. Samtidig som vi har opplevd veldig mye støtte, har enkelte opplevd så mye negativt at de føler for en time out i arbeidet. Vi må nå vurdere hva vi skal gjøre i fremtiden, sier han.

- Viktig bidragsyter

Rektor på Ny-Krohnborg skole, Jan Ove Johansen, er sjokkert over hetsen Frelsesarmeen har mottatt.

— Jeg opplever ikke at de har polarisert området, men har vært en viktig bidragsyter for barn og ungdoms oppvekst. Jeg håper at de fortsetter arbeidet, sier Johansen.

De gjør et viktig arbeid, mener rektoren.

— Vi har et godt inntrykk av arbeidet gjort mot barn og ungdom i vårt skoleområde. De har vært her lenge og vært gode medspillere i samarbeid med flere andre lag og organisasjoner, sier Johansen.

- Uheldig

Kulturbyråd Helge Stormoen (Frp) reagerer på reaksjonene Frelsesarmeen har fått etter onsdagens sak i BT.

— Ola nevnte for meg i møtet at enkeltindivider, ikke fra Kulturkontoret, har fremmet eller ytret seg negativt. Det synes jeg er veldig uheldig. Det skal være raushet uavhengig av religiøs tilknytning. Området der oppe er et av de mest belastede levekårsområdene. I så måte er Frelsesarmeen sitt tilbud veldig positivt. Det spenner vidt innenfor områdene av kultur og ungdom, og er et lavterskeltilbud.