For det ble de dømt til bøter. Retten i Aarhus sier det var straffart å offentliggjøre helsetilstanden på de to på hjemmesiden www.aabenhetstinget.dk.

Journalistene har anket dommen, og jobber videre for at det danske landbruksdepartementet utleverer listene over MRSA-infiserte svineprodusenter.

Kjeld Hansen mener effektiviseringen i dansk landbruk har gått amok.

— Det er ikke grisene som er syke. Det er produksjonen. Vi har fått store svinefabrikker som ikke har noe med landbruk å gjøre, sier Hansen.

Han viser blant annet til at hver purke gjøres rutinemessig svanger 2,4 ganger om året.

Kjemisk brunst

— Det skjer ved bruk av blant annet kjemisk regulert brunst. Rekorden er nå 40 smågriser for hver purke. Grisungene er nå så lite sammen med moren at de rutinemessig behandles med antibiotika, i følge Hansen.

— Utgjør MRSA-smitten i dansk svinepropduksjon noen fare?

— Svinevarianten MRSACC398 er et voldsomt stort og raskt økende problem. Spesielt for de mange tusen menneskene som jobber med grisene. Tall viser at det allerede går mellom 6000 og 12000 danske smittebærer omkring.

Hygienekrav

— Vil smittediskusjonen endre dansk svineproduksjon?

— Det er allerede innført strenge hygienekrav. De første rettssakene fra tidligere ansatte mot eiere av infiserte svinefabrikker er på vei. Dette vil også påvirke hygienekravene. Ettersom 85 prosent av svinekjøttet eksporteres, er hva tysker, briter og polakker mener det viktigste. Jeg tror svineindustrien i Danmark har hatt sin beste tid. Den elendige økonomien gjennom de siste 15 årene vil bli avgjørende. På samme måte som på 1980-tallet da skipsverftene og tekstilindustrien i Danmark måtte gi opp konkurransen mot Asia, sier Hansen.