• ÅRSAKEN: Det er funnet sprekker i tunnelåpningen ved Arna stasjon. FOTO: JERNBANEVERKET

Sprekk i tunnel skaper togkaos

Bergen-Arna blir trolig ikke åpnet før onsdag.