1. april stenger Bergens eneste overnattingstilbud for fattige tilreisende. Bymisjonen mangler både penger og lokaler.

— De fleste blir her i noen uker, på veien videre. Som du ser, det er ikke et sted du har lyst til å være lenge, sier Sebastian Schwalbach.

Han er prosjektleder i Kirkens Bymisjon, og viser BT rundt i første etasje i Kong Oscars gate 22, der fattige tilreisende fra EØS-land kan søke ly for natten.

Det er lite som minner om hotellstandard. De flekkete madrassene står med en armlengdes avstand i det ellers nakne forretningslokalet. Mulighetene for privatliv er små. Det finnes et toalett og en vask, men ingen dusj.

De som kommer hit, kan bytte 15 kroner mot sengetøy og håndklær, som må leveres tilbake om morgenen. Kapasiteten er 25 personer. I snitt er det 19 her hver natt.

Men fra og med 1. april er det slutt.

Bymisjonen har ikke råd til å drifte tilbudet året rundt, selv om de gjerne vil.

— Faglig sett er det viktig å kunne tilby overnatting hele året, sier Schwalbach.

Mindre støtte enn i fjor

Pengene strekker ikke til når husleie, strøm, renhold, nattevakt og organisasjonens egen prosjektkoordinator skal betales i et helt år.

I år ba Bymisjonen om to millioner kroner fra Justis- og beredskapsdepartementets «Tiggerpakke», en statlig pott på 10,3 millioner. De fikk 1,3. Det er 400.000 mindre enn i fjor. Også da måtte de holde sommerstengt.

Bymisjonen vurderer de kalde høst- og vintermånedene som de mest kritiske. Planen er derfor å starte opp igjen i oktober

Pengemangel er imidlertid ikke det eneste problemet.

Kong Oscars gate 22 eies av SKB Eiendom, og første etasje er regulert som forretningslokaler. Kommunens midlertidige dispensasjon om å tillate overnatting på adressen går ut ved månedsskiftet.

Og selv om akkurat det skulle ordne seg, er dagens lokaler uansett ikke optimale, mener Bymisjonen.

Mest kritisk er mangelen på dusj. Ikke minst for de av overnattingsgjestene som skal på jobbintervju, og ikke har fått vaske seg skikkelig på mange dager.

— Muslimske gjester kan ta en dusj i moskeen av og til. Ellers finnes det én offentlig dusj i Bergen. Vet du hvor den er? På Ulriken. Men det er litt vanskelig å forklare gjestene at de må ta en tur opp dit for å dusje, sier Schwalbach.

- Flest arbeidsinnvandrere

Han vil gjerne avlive myten om at det kun er tiggere som benytter seg av overnattingstilbudet.

— Folk som kommer hit er ikke de du ser i byen som sitter og tigger. Noen av dem kommer også, men de sier ofte at de foretrekker å sove i biler eller leie et rom sammen. De som kommer er stort sett arbeidsinnvandrere.

Rumenerne er i flertall, etterfulgt av spanjoler, bulgarere og polakker. Ni av ti er menn.

Det er sjelden bråk, ifølge Schwalbach.— Siden oppstarten i oktober 2013 har politiet kun vært hos oss to ganger. Den ene var på grunn av en full nordmann, faktisk. Den andre gangen gjaldt det en krangel.

Han legger til:

— Da vi flyttet inn her var selvfølgelig naboene skeptiske, men vi har vist frem lokalene, og har et godt samarbeid med dem. De åpner klokken 10 om dagen, og vi er her om natten. Vi er så å si usynlige for dem. Nå skjønner de hva tilbudet er og hvordan det fungerer.

Ikke napp hos kommunen

Bymisjonen har spurt kommunen om de har noen ledige lokaler til leie, foreløpig uten hell.

— Vi synes at formålet er så godt at vi gjorde en øvelse for å se om vi hadde noen arealer som kunne egne seg. Det fant vi dessverre ikke, sier forvaltningssjef Kjell Aga i Bergen kommune.

Politisk rådgiver Anatoli Helena Halkidis opplyser at sosialbyråd Eiler Macody Lund (Frp) vil kontakte Justis- og beredskapsdepartementet for en avklaring om hva som vil skje med pengestøtten til overnattingstilbudet fremover.

— Det er ikke sånn at alle kan få det de har søkt om. Vi forholder oss til den summen som ble fastsatt i Stortinget, sier seniorrådgiver Jan Austad i Justis- og beredskapsdepartementet til BT.

— Dette er en nasjonal tilskuddsordning, og vi må foreta en vurdering ut ifra at dette skal dekke tiltak over hele landet. Både akuttovernatting, sanitærtilbud, rådgivning og arbeidsmarkedstiltak.