-Verre for voldsofrene

En trussel mot voldsofrenes rettssikkerhet. Slik karakteriserer fylkesmannen i Hordaland forslaget om å la det planlagte sivilrettsdirektoratet overta behandlingen av søknader om voldsoffererstatning.