Mest vold i Bergen

Det er mer vold i Bergen enn i tilsvarende byer i Norge, og voldstilfellene øker. Mest vold er det i sentrum, i helgene.