Fana-mann tilsto sex med barn

En 59 år gammel mann meldte seg denne uken uoppfordret for politiet i Fana, og tilsto at han i flere hadde misbrukt to mindreårige barn. Lensmann Norvald Visnes (bildet) har aldri opplevd noe liknende.