Vil tvinge matpakkekjørere i kø

Ett felt forbehold kollektivtrafikk og biler med mer enn to personer i, og "matpakkekjørerne" i det andre feltet. Det kan bli en realitet på nordre innfartsåre i Bergen i sommer.