Hardanger smeltar ihop

Hardingane kan snart gløyma kva kommune dei bur i. Opptil hundre offentlege tenester vil bli samordna. Byggesaker t.d. kan ordnast over nettet.