Dolvikvegen ble kostnadssluk

Dolvikvegen er blitt nesten ti millioner kroner dyrere enn forutsatt. Det var opprinnelig avsatt 15 millioner kroner til veiparsellen, men sluttregninger er blitt på 24,9 millioner kroner.