Mer til psykiatri

Byrådet legger opp å utvide åpningstiden på de psykiatriske dagsentrene.