Mistillit mot Selje-ordførar

Eit klart fleirtal i Selje kommunestyre har ikkje tillit til ordførar Gunn Helgesen.