Ber om millioner til trafikksikring

¨Skolene i Bergen ber om sikring av 500 steder langs skoleveiene.