Skolekvalitet fremheves

Det jobbes seriøst med å heve kvaliteten i skolen i Hordaland. Kvalitetsutvalget fremhever det som gjøres i Bømlo, Bergen og Hordaland Fylkeskommune.