500 millioner til skole og eldreomsorg I Bergen

En halv milliard kroner av midlene som er frigitt ved salget av BKK-aksjer er satt av til bygging av nye skoler, barnehager og investeringer innen eldreomsorg og idrett i Bergen.