"Beinveien" kan bli lagt ned

HSD trugar med å leggje ned snøggbåten "Beinveien" dersom ikkje rammevilkåra for sambandet blir vesentleg betra.