Politiet krever liste over dørvakter

Politiet tar affære overfor Bergen Vaktvesen og krever komplette navnelister over samtlige ansatte. Samtidig vil hele bransjen bli lagt under lupen.