Klager over uønsket sex-oppmerksomhet

AUF klager over at både gutter og jenter er blitt utsatt for «uønsket sex-oppmerksomhet» og fysiske angrep fra voksne partifeller.