Avslappet Alvheim avviser armod

Leder i Stortingets sosialkomité, John Alvheim, avviser påstandene om at utviklingen i helse-Norge stoppet idet staten tok over sykehusene ved nyttår.