Tronfølgere i kø i Høyre

I de tunge 90-årene, da Høyre var et opposisjonsparti, var det ingen som så seg tjent med å utfordre Jan Petersen. Nå står tronfølgerne i kø.