Stortingsfleirtal for skipstunnel

Nestleiaren i samferdslekomiteen på Stortinget, meiner det er fleirtal for å byggje skipstunnel gjennom Stad.