Med politiet som mekkeveileder

Alt fra sjonglørkurs til fisketurer byr «Sommer i Bergen Vest» på. Tiltaket er blitt en årlig suksess, og i går kunne ungdom reparere syklene sine med kyndig veiledning fra politiet. Gratis deler fikk de òg.