7,5 års fengsel for Kvalheim

Fiskeeksportør Jarle Kvalheim fekk sju og eit halvt års fengsel for momssvindel og økonomisk utruskap på til saman ca. 333 millionar kroner.