Seks råd til byfjellsvandrere

Kjentmann og naturoppsyn Per Bremnes gir disse rådene til dem som har tenkt seg over Vidden eller andre høytliggende, bynære fjellområder.