- Grunnlag for drapstiltale

Sjørettsprofessor Erik Røsæg meiner det var grunnlag for å tiltale Sleipner-kapteinen for aktlaust drap.