Hudflettar Hydro etter dødsulykke

Grove regelbrot og alvorleg mangel på rutiner. Granskinga av ei dødsulykke på Oseberg Øst-plattforma julaftan rettar knusande kritikk mot Norsk Hydro.