Skeptisk til "Sleipner"-befaring

Dommer Jan Ivar Brønn er skeptisk til en egen befaring om bord i vraket av "Sleipner".