Sogn og Fjordane kjempar om statsjobbar

Fylket er klar til å ta imot statlege arbeidsplassar om ein "flyttesjau" frå Osloregionen blir meir enn ei flytteutgreiing frå regjeringa.