Blir ekskludert fra Psykologforeningen

Psykolog Rune Amundsen mister nå sitt medlemskap i Norsk Psykologforening.