Seks døgn uten lufting

I seks døgn holdt politiet 20-åringen innelåst i en knøttliten celle. Ikke en eneste gang tok de ham ut på lufting.