Stagnasjon i mjølkeruta

Trafikken på HSDs strøste ferjesamband, Halhjem – Sandvikvåg var om lag den same i november i år som samme månad i fjor. 44.591 transporterte bilar er berre 0,5 prosent vekst.